Marcus Fridlund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunförbundet i Kalmar län Personlig ersättare
Stiftelsen Västerviks Utvecklingscentrum Ersättare
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Vice ordförande
Kommunstyrelsens utskott för kultur- och fritidsfrågor Vice ordförande