Västerviks kommun

Marcus Fridlund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Barn- och Utbildningsnämnden Ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot
Ungdomsrådet Ledamot
Kommunfullmäktiges gruppledare Ledamot
Stiftelsen Västerviks Utvecklingscentrum Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot