Västerviks kommun

Robert Thorsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Miljö- och Byggnadsnämnden Ledamot