Bo Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Socialnämnden Ledamot
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare
Socialnämndens sociala utskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot