Västerviks kommun

Pontus Larsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Västervik Resort AB Ordförande
Direktionen för Lönnberg-Rundbergska stiftelsen Ledamot