Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Direktionen för Lönnberg-Rundbergska stiftelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Västervik Resort AB Vice ordförande