Adam Svensson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Miljö- och byggnadsnämnden Ersättare
Västerviks Bostads AB Ledamot