Västerviks kommun

Bertil Gyllenram

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Barn- och Utbildningsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot