Klara Björkum

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare