Västerviks kommun

Marie Stenmark

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges gruppledare Ersättare
Miljö- och Byggnadsnämnden 2:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot