Marie Stenmark

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges valberedning Vice ordförande
Miljö- och byggnadsnämnden Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot