Akko Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Miljö- och Byggnadsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktiges gruppledare Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot