Västerviks kommun

Akko Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Miljö- och Byggnadsnämnden 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot