Fredrik Lindwall

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Västerviks KraftElnät AB Vice ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot
Stiftelsen Västerviks Utvecklingscentrum Styrelseledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunfullmäktiges demokratiberedning Ersättare
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Ledamot
Västervik Miljö & Energi AB Vice ordförande