Västerviks kommun

Fredrik Lindwall

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunstyrelsens utskott för tillväxt- och hållbarhetsfrågor Ledamot