Västerviks kommun

Ulf Jonsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Wimmerströmska Stiftelsen Ledamot
Miljö- och Byggnadsnämnden Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot