Ulf Jonsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Miljö- och Byggnadsnämnden 2:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Wimmerströmska Stiftelsen Ersättare