Elisabet Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
TjustFastigheter AB Ledamot
Västervik Miljö & Energi AB Ledamot
Västerviks KraftElnät AB Ledamot