Västerviks kommun

Helena Sjöholm

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges Demokratiberedning Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Styrgrupp för Energi- och klimatstrategi och Renhållningsordning Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens utskott för arbetsgivarfrågor Vice ordförande