Västerviks kommun

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Kommunfullmäktiges Demokratiberedning Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Styrgrupp för Energi- och klimatstrategi och Renhållningsordning Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Västerviks Bostads AB Vice ordförande
Kommunstyrelsens utskott för arbetsgivarfrågor Vice ordförande