Västerviks kommun

Kjell Torstensson

  • Kjell Torstensson
  • Miljöpartiet Miljöpartiet Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Styrgrupp för Energi- och klimatstrategi och Renhållningsordning Ledamot