Västerviks kommun

Tobias Ahlstedt

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges Demokratiberedning Ersättare
Barn- och Utbildningsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare