Västerviks kommun

Daniel Ståhl

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Barn- och Utbildningsnämnden Ersättare