Västerviks kommun

Emma Blomqvist

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges Demokratiberedning Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare