Sverker Thorén

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges demokratiberedning Ledamot
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktiges gruppledare Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot