Sverker Thorén

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges demokratiberedning Ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare
Kommunfullmäktiges gruppledare Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot