Västerviks kommun

Sverker Thorén

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Styrgrupp för Energi- och klimatstrategi och Renhållningsordning Ledamot
Kommunfullmäktige Ordförande
Kommunfullmäktiges Demokratiberedning Ordförande