Västerviks kommun

Jenny Broholm

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Socialnämnden Ersättare