Västerviks kommun

Staffan Hederberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Valnämnd Ordförande