Ulf Nilsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Stiftelsen Västerviks Utvecklingscentrum Ordförande
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktiges demokratiberedning Ersättare
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Västervik Resort AB Ledamot
Ungdomsrådet Ledamot
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Ledamot
Kommunstyrelsens utskott för kultur- och fritidsfrågor Ledamot