Västerviks kommun

Katarina Andersson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Västervik Resort AB Vice ordförande
Barn- och Utbildningsnämnden Ersättare