Västerviks kommun

Kenneth Axelsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Barn- och Utbildningsnämnden Ledamot
Ungdomsrådet Ledamot