Evalill Nilsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Socialnämndens sociala utskott Ersättare
Valnämnd Ersättare
Kommunfullmäktiges demokratiberedning Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Socialnämnden Ledamot