Evalill Nilsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges demokratiberedning Ledamot
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare
Valnämnd Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Socialnämnden Ledamot