Västerviks kommun

Saad Benatallah

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges Demokratiberedning Vice ordförande
Socialnämnden 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot