Västerviks kommun

Lars-Inge Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Kommunstyrelsens utskott för tillväxt- och hållbarhetsfrågor Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare