Lars-Inge Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges demokratiberedning Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige 1:e vice ordförande