Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Kommunfullmäktiges demokratiberedning Ledamot
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare