Agneta Rosberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Wimmerströmska Stiftelsen Ledamot
Västervik Resort AB Ledamot