Annette Torstensson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot