Västerviks kommun

Annette Torstensson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande
Barn- och Utbildningsnämnden 1:e vice ordförande