Gunilla Ekström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Valnämnd Ersättare
Socialnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot