Västerviks kommun

Bo Jonsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Västervik Biogas AB Ledamot
Styrgrupp för Energi- och klimatstrategi och Renhållningsordning Ledamot
Västervik Miljö & Energi AB Ordförande
Kommunfullmäktige Ersättare
Västerviks KraftElnät AB Ordförande