Ingela Svensson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Socialnämndens sociala utskott Vice ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialnämnden Ledamot