Ingela Svensson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens utskott för arbetsgivarfrågor Ledamot
Socialnämndens sociala utskott Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialnämnden Ledamot
Stiftelsen Västerviks Utvecklingscentrum Ersättare