Västerviks kommun

Ingela Svensson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunernas hjälpmedelsnämd i Kalmar län Ledamot
Stiftelsen Västerviks Utvecklingscentrum Ersättare
Socialnämnden Ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare