Västerviks kommun

Hans Wretelid

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Västerviks KraftElnät AB Ledamot
Styrgrupp för Energi- och klimatstrategi och Renhållningsordning Ledamot
Västervik Miljö & Energi AB Ledamot
Miljö- och Byggnadsnämnden Ledamot