Hans Wretelid

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Miljö- och byggnadsnämnden 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot