Västerviks kommun

Katarina Lindberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Barn- och Utbildningsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare