Västerviks kommun

Per Sverud

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges Demokratiberedning Ledamot
Barn- och Utbildningsnämnden Ersättare