Västerviks kommun

Jenny Ringdahl

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunfullmäktiges Demokratiberedning Ersättare