Västerviks kommun

Malin Wimmerström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Socialnämnden Ersättare
Kommunstyrelsens utskott för arbetsgivarfrågor Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare