Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Kommunfullmäktiges demokratiberedning Ersättare
Socialnämnden Ledamot