Max Jensen

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges demokratiberedning Ersättare
Socialnämnden Ledamot